What Is ROI?

[QC]

Mục lục
ROI
Viết tắt của “Return on Investment”, tỷ lệ giữa lợi nhuận ròng và chi phí đầu tư.

ROI

Short for “Return on Investment,” the ratio between the net profit and cost of investing.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts