Mục lục

What Is ROI?

Chia sẻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit

ROI

Short for “Return on Investment,” the ratio between the net profit and cost of investing.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on reddit
Reddit

– Quảng cáo –
Mua ngay Kindle trên Amazon – máy đọc sách thông minh cho bạn và con bạn nhé!