What Is Scrypt?

[QC]

Mục lục
Scrypt
Một thuật toán bằng chứng công việc (PoW) thay thế cho SHA-256, được sử dụng trong khai thác Bitcoin. Khai thác Scrypt phụ thuộc nhiều vào bộ nhớ hơn là sức mạnh của CPU, nhằm mục đích làm giảm lợi thế mà ASIC có và do đó làm tăng sự tham gia của mạng và hiệu quả năng lượng.

Scrypt

An alternative proof-of-work (PoW) algorithm to SHA-256, used in Bitcoin mining. Scrypt mining relies more heavily on memory than on pure CPU power, aiming to reduce the advantage that ASICs have and hence increasing network participation and energy efficiency.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts