What Is Secure Multi-Party Computation?

[QC]

Mục lục

Tính toán đa bên an toàn (sMPC)

SMPC là một trường con của mật mã cho phép các bên tính toán một hàm trong khi vẫn giữ các đầu vào ở chế độ riêng tư.

Tính toán nhiều bên an toàn là gì?

Tính toán nhiều bên an toàn (sMPC) là một phần của mật mã cho phép phân phối tính toán cho nhiều bên khác nhau và không một bên nào có thể xem dữ liệu của các bên khác – dữ liệu này được giữ kín.

Trong blockchain, điều này có nghĩa là các nút có thể cùng tính toán một chức năng trong khi vẫn giữ các đầu vào riêng tư với mọi người, bao gồm cả các nút cung cấp năng lượng cho chúng. SMPC cũng có nghĩa là các nhà phân tích có thể tính toán dữ liệu phân tán một cách an toàn và riêng tư mà không bao giờ tiết lộ nó công khai.

Secure Multi-Party Computation (sMPC)

SMPC is a subfield of cryptography that allows parties to compute a function while keeping the inputs private.

What Is Secure Multi-Party Computation?

Secure multi-party computation (sMPC) is a part of cryptographic that allows a computation to be distributed across multiple different parties, and no one party can see the other parties’ data — it is kept private.

In blockchain, this means that nodes can jointly compute a function while keeping the inputs private from everyone, including the nodes that power them. SMPC also means that analysts are able to securely and privately compute distributed data without ever exposing it publicly.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts