What Is Selfish Mining?

[QC]

Mục lục

Khai thác ích kỷ

Một tình huống trong đó người khai thác khai thác một khối mới nhưng không phát khối mới này cho những người khai thác khác.

Khai thác ích kỷ là gì?

Được đề xuất lần đầu tiên bởi các nhà nghiên cứu của Cornell vào năm 2013, “khai thác ích kỷ” xác định một cơ chế để các thợ đào làm việc cùng nhau và tăng lợi nhuận của họ bằng cách tạo các nhánh riêng biệt và không tiết lộ các khối đã khai thác cho phần còn lại của mạng. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của giao thức, vì sự thông đồng làm tăng nguy cơ tập trung hóa.

Khai thác bitcoin phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm, nhưng không giới hạn ở hiệu suất máy khai thác, chi phí điện và năng lượng băm đóng góp vào mạng. Thiết kế đảm bảo tính phi tập trung bằng cách cấp phần thưởng cho từng người khai thác trên blockchain, đây là một trong những lý do giải thích cho sự phổ biến của các nhóm khai thác vì nó cho phép người khai thác nhận được phần thưởng liên tục và nhất quán.

Tuy nhiên, các thợ mỏ có thể tối ưu hóa quá trình khai thác và tăng năng suất bằng cách tham gia vào việc khai thác ích kỷ. Nếu họ ngừng khai báo các khối mới cho mạng công cộng, nó có thể làm cho quá trình diễn ra nhanh hơn và giảm lãng phí tài nguyên.

Các blockchains đã chia nhỏ sẽ nhỏ hơn blockchain công khai – nhưng những người khai thác có thể đảm bảo rằng những người khai thác từ blockchain công khai rời khỏi chuỗi của riêng họ và tham gia vào chuỗi đã chia nhỏ, bằng cách xác định thời gian của họ về các khối mới.

Đọc thêm:  What Is a Mining Contract?

Quá trình này được tiếp tục cho đến khi chuỗi phân nhánh lớn hơn chuỗi ban đầu và sinh lợi nhiều hơn để khai thác. Nó có thể khiến chuỗi phân nhánh trở nên thống trị hơn chuỗi ban đầu, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phân cấp.

Tuy nhiên, khai thác ích kỷ không phải là một chiến lược dài hạn khả thi vì nếu thành công, những người khai thác sẽ làm giảm giá trị của các mã thông báo của họ bằng cách làm hỏng lòng tin của công chúng đối với tiền điện tử. Hơn nữa, nếu tất cả các thợ đào tham gia vào cùng một hoạt động, không ai có khả năng được lợi đáng kể.

Selfish Mining

A situation in which a miner mines a new block but does not broadcast this new block to the other miners.

What Is Selfish Mining?

First proposed by Cornell researchers in 2013, “selfish mining” defines a mechanism for miners to work together and increase their profits by creating separate forks and not revealing the mined blocks to the rest of the network. This impacts the overall health of the protocol, since collusion increases the risk for centralization.

Bitcoin mining is reliant on a number of factors, including, but not limited to mining machines efficiency, electricity cost and hash power contributed to the network. The design ensures decentralization by granting rewards to individual miners on the blockchain, which is one of the reasons for the popularity of mining pools as it allows miners to receive continuous and consistent rewards.

However, miners can greatly optimize mining and increase yield by engaging in selfish mining. If they stop declaring new blocks to the public network, it can make the process go faster and reduce resource waste.

The forked blockchains will be smaller than the public blockchain — but miners can ensure that miners from the public blockchain leave their own chain and join the forked chain, by timing their revelation of new blocks.

Đọc thêm:  What is ashdraking?

This process is continued until the forked chain is greater than the original chain and is more lucrative to mine. It can cause the forked chain to become more dominant than the original one, which severely compromises decentralization.

However, selfish mining isn’t a viable long term strategy because, if successful, the miners would have reduced the value of their tokens by damaging the public’s trust in the cryptocurrency. Furthermore, if all miners engage in the same activity, nobody is likely to benefit considerably.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts