Mục lục

What Is Shilling?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Rùng mình
Hành động nhiệt tình quảng bá dự án tiền điện tử hoặc ICO.

Shilling

The act of enthusiastically promoting a cryptocurrency or ICO project.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts