What Is Soft Cap?

[QC]

Mục lục

Nắp mềm

Số tiền tối thiểu mà một đợt cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) muốn huy động.

Soft Cap là gì?

Softcap đề cập đến giới hạn tối thiểu được xác định đối với việc thu tiền do nhóm của dự án chỉ định để gây quỹ (ICO, IEO, v.v.). Nó mang tính chất đầu cơ và được xác định một cách tùy tiện. Điều này trái ngược với giới hạn cứng, là mức tài trợ tối đa có thể mà một nhóm đang tìm cách thu thập. Nếu một nhóm không thể huy động vốn vượt quá giới hạn vốn hóa mềm của mình, đôi khi nhóm đó sẽ trả lại tiền cho các nhà đầu tư của mình, trong khi những người khác tiếp tục phát triển dự án với số tiền mà họ thu được.

Softcap không được thực thi nghiêm ngặt vì chúng chỉ đơn giản là ý tưởng chung về số tiền mà một tổ chức / công ty khởi nghiệp tiền điện tử đang mong đợi để huy động cho một dự án. Thông thường, các nhóm thông báo cho bất kỳ nhà đầu tư tiềm năng nào về lý do tại sao họ cần số tiền này và họ sẽ sử dụng nó để làm gì được coi là một thực tiễn tốt. Tuy nhiên, chúng không hoàn toàn cần thiết vì nhiều nhóm đã quản lý để gây quỹ mà không xác định giới hạn mềm.

Phân tích các chỉ số ICO như vốn hóa mềm cũng là một cách để đánh giá kinh nghiệm và hiểu biết của nhóm về những gì họ đang cố gắng hoàn thành. Ví dụ: các nhà đầu tư nên cảnh giác với các giá trị soft cap cao và thấp bất thường, điều này báo hiệu sự thiếu kinh nghiệm của đội ngũ và là dấu hiệu tiềm ẩn về tính hợp pháp của nó. Mặt khác, sự biện minh rõ ràng và được truyền đạt đúng đắn về các mũ mềm cho thấy kinh nghiệm và tính hợp pháp của nhóm.

Đọc thêm:  What Is Peer-to-Peer (P2P)?

Soft Cap

The minimum amount that an initial coin offering (ICO) wants to raise.

What Is Soft Cap?

Softcap refers to the minimum defined limit for the collection of funds specified by a project’s team for its fund-raising (ICO, IEO, etc.). It is speculative in nature and arbitrarily defined. This is in contrast to a hard cap, which is the maximum possible funding that a team is looking to collect. If a team is unable to raise funds beyond its soft cap limit, it sometimes returns the funds to its investors, while others continue to develop the project with the money that they collected.

Soft caps are not strictly enforced since they are simply a general idea of the amount that a cryptocurrency startup/organization is expecting to raise for a project. It is typically considered good practice for teams to inform any potential investors as to why they need this amount and what they would be using it for. However, they aren’t entirely necessary, since many teams have managed to raise funds without defining a soft cap.

Analyzing ICO metrics such as soft caps is also a way to gauge a team’s experience and understanding of what they are trying to accomplish. For instance, investors should be wary of abnormally low and high soft cap values, which signal both the team’s inexperience and are potential red flags regarding its legitimacy. On the other hand, a well-defined and properly-conveyed justification of the soft caps shows a team’s experience and legitimacy.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts