What Is Spot?

[QC]

Mục lục
Nơi
Hợp đồng hoặc giao dịch mua hoặc bán tiền điện tử để thanh toán ngay lập tức hoặc thanh toán và phân phối tiền điện tử trên thị trường.

Spot

A contract or transaction buying or selling a cryptocurrency for immediate settlement, or payment and delivery, of the cryptocurrency on the market.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts