What Is Technical Analysis/Trend Analysis (TA)?

[QC]

Mục lục
Phân tích kỹ thuật / Phân tích xu hướng (TA)
Một phương pháp đánh giá liên quan đến các phân tích thống kê về hoạt động thị trường, chẳng hạn như giá cả và khối lượng. Biểu đồ và các công cụ khác được sử dụng để xác định các mẫu nhằm củng cố và thúc đẩy các quyết định đầu tư.

Technical Analysis/Trend Analysis (TA)

An evaluation method involving statistical analyses of market activity, such as price and volume. Charts and other tools are used to identify patterns to underpin and drive investment decisions.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts