What Is the Flippening?

[QC]

Mục lục
Flippening
Một tình huống được người hâm mộ Ethereum hy vọng, khi tổng vốn hóa thị trường của Ethereum vượt qua tổng vốn hóa thị trường của Bitcoin.

Flippening

A situation hoped for by Ethereum fans, where the total market cap of Ethereum surpasses the total market cap of Bitcoin.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts