Mục lục

What Is the Hyperledger (Hyperledger Foundation)?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Hyperledger (Quỹ Hyperledger)
Hyperledger là một dự án bao gồm các chuỗi khối mã nguồn mở và các công cụ liên quan đến blockchain do Linux Foundation bắt đầu vào năm 2015 để hỗ trợ sự phát triển hợp tác của các sổ cái phân tán dựa trên blockchain.

Hyperledger (Hyperledger Foundation)

Hyperledger is an umbrella project of open source blockchains and blockchain-related tools started by the Linux Foundation in 2015 to support the collaborative development of blockchain-based distributed ledgers.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts