What Is the Hyperledger (Hyperledger Foundation)?

[QC]

Mục lục
Hyperledger (Quỹ Hyperledger)
Hyperledger là một dự án bao gồm các chuỗi khối mã nguồn mở và các công cụ liên quan đến blockchain do Linux Foundation bắt đầu vào năm 2015 để hỗ trợ sự phát triển hợp tác của các sổ cái phân tán dựa trên blockchain.

Hyperledger (Hyperledger Foundation)

Hyperledger is an umbrella project of open source blockchains and blockchain-related tools started by the Linux Foundation in 2015 to support the collaborative development of blockchain-based distributed ledgers.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts