What Is the Internet of Things?

[QC]

Mục lục

Internet of Things

Internet of Things (IoT) là mạng lưới thiết bị, cảm biến và phần mềm được kết nối với nhau toàn cầu có thể thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau theo thời gian thực qua Internet.

Internet of Things là gì?

Bằng cách kết nối các thiết bị – từ các thiết bị hàng ngày như máy nướng bánh mì và máy hút bụi đến xe cộ, máy móc công nghiệp, v.v. – với internet và “dạy” chúng giao tiếp với nhau, có thể tạo ra một mạng lưới thông tin liên kết giữa các thiết bị này.

Mạng kết quả mở đường cho vô số các trường hợp sử dụng trong điện tử tiêu dùng, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải, sản xuất, quản lý năng lượng và môi trường và các ngành công nghiệp khác. Một số chuyên gia dự đoán rằng số lượng thiết bị IoT sẽ tăng lên 75 tỷ vào năm 2025, tăng từ 20,4 tỷ vào năm 2020.

Để cung cấp một ví dụ duy nhất, việc kết nối ô tô tự lái cùng với tất cả camera, radar và cảm biến LIDAR của nó với ô tô khác, cơ sở hạ tầng đường bộ và thiết bị dành cho người đi bộ có thể đeo sẽ cho phép đảm bảo an toàn đường bộ chưa từng có và lái xe hoàn toàn tự động mà không có sự can thiệp của con người.

Mặc dù đối với hầu hết các ngành công nghiệp IoT và tiền điện tử chỉ có liên quan lỏng lẻo, nhưng có một số dự án tiền điện tử tập trung đặc biệt vào chức năng Internet of Things. Một trong những công ty lớn nhất trong số này – IOTA – nhằm mục đích tạo ra một chuỗi khối hỗ trợ các giao dịch vi mô và thường xuyên nhanh chóng với mức phí bằng không, cho phép các thiết bị IoT trao đổi không chỉ dữ liệu mà còn cả giá trị.

Đọc thêm:  What is a Cash?

Internet of Things

Internet of Things (IoT) is a global interconnected network of devices, sensors and software that can collect and exchange data with each other in real-time over the Internet.

What Is the Internet of Things?

By connecting devices — from everyday appliances like toasters and vacuum cleaners to vehicles, industrial machines and more — to the internet and “teaching” them to communicate with each other, it is possible to create an interconnected network of information between these devices.

The resulting network paves the way for an immense amount of use cases in consumer electronics, healthcare, transportation, manufacturing, energy and environment management and other industries. Some experts predict that the number of IoT devices will grow to 75 billion by 2025, up from 20.4 billion in 2020.

To provide just one example, connecting a self-driving car along with all its camera, radar and LIDAR sensors to other cars, road infrastructure and wearable pedestrian devices would allow for unprecedented road safety and completely autonomous driving with no human intervention.

While for the most part IoT and cryptocurrency industries are only loosely related, there are some crypto projects that focus specifically on Internet of Things functionality. One of the largest of these — IOTA — aims to create a blockchain that supports fast micro- and regular transactions at zero fees, allowing IoT devices to exchange not only data, but also value.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts