What Is the Lightning Network?

[QC]

Mục lục

Mạng sét

Một giao thức lớp thứ hai được thiết kế để giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của Bitcoin bằng cách cho phép các giao dịch được xử lý nhanh hơn.

Lightning Network là gì?

Lightning Network là một giao thức thanh toán “lớp thứ hai” hoạt động trên nền tảng của một blockchain. Nó được thiết kế để cho phép các giao dịch nhanh chóng, có thể mở rộng giữa và giữa các nút tham gia và đã được coi là giải pháp cho vấn đề về khả năng mở rộng của Bitcoin.

Các giao dịch thường được thực hiện trên blockchain, nhưng Lightning liên quan đến việc thực hiện các giao dịch ngoài chuỗi.

Lightning Network ban đầu được giới thiệu để loại bỏ sự căng thẳng của mạng Bitcoin và giảm phí giao dịch liên quan.

Các nhà phê bình của Bitcoin đã chỉ ra rằng, hiện tại, tiền điện tử lớn nhất thế giới không được trang bị đầy đủ để đóng một vai trò tương tự như fiat – chủ yếu vì nó chỉ có thể xử lý khoảng bảy giao dịch mỗi giây. Ngược lại, những gã khổng lồ trong lĩnh vực thanh toán như Visa có thể xử lý hàng chục nghìn.

Lightning Network thực sự là lớp thứ hai cho chuỗi khối của Bitcoin – tạo ra các kênh thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch.

Giao dịch nhanh hơn nhiều vì các bên có thể giao dịch với nhau mà mọi thứ không cần phải được các nút phê duyệt.

Ngược lại, sổ cái blockchain tiêu chuẩn yêu cầu sự chấp thuận từ các nút trong chuỗi khối, mỗi nút sẽ xác định tính xác thực của các giao dịch.

Có những chi phí liên quan đến việc sử dụng Lightning Network và các nhà phê bình cho rằng giải pháp mở rộng quy mô này cũng dễ bị tấn công. Họ cũng được yêu cầu liên tục trực tuyến, một điều gì đó có thể chứng tỏ là một thách thức.

Đọc thêm:  What Is a Fork (Software)?

Thật không may, Lightning Network không cho phép BTC được đặt trong kho lạnh.

Lightning Network

A second-layer protocol that is designed to solve Bitcoin’s scalability problem by allowing transactions to be processed more quickly.

What Is the Lightning Network?

The Lightning Network is a “second layer” payment protocol that operates on top of a blockchain. It is designed to enable fast, scalable transactions between and across participating nodes, and has been touted as a solution to Bitcoin’s scalability problem.

Transactions are normally conducted on the blockchain, but Lightning involves taking transactions off-chain.

The Lightning Network was initially introduced to take the strain off the Bitcoin network and to lower associated transaction fees.

Bitcoin’s critics have pointed out that, right now, the world’s biggest cryptocurrency is ill-equipped to play a role similar to fiat — primarily because it can only handle about seven transactions per second. By contrast, payment giants such as Visa can handle tens of thousands.

The Lightning Network is effectively a second layer for Bitcoin’s blockchain — creating payment channels to facilitate transactions.

Transactions are much faster as parties can transact with each other without everything having to be approved by nodes.

By contrast, the standard blockchain ledger does require approval from nodes in the blockchain, each of whom determines the authenticity of the transactions.

There are costs associated with using the Lightning Network, and critics claim that this scaling solution is also prone to hacks. They are also required to constantly be online, something which can prove to be a challenge.

Unfortunately, the Lightning Network does not allow BTC to be placed in cold storage.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts