What Is the Market?

[QC]

Mục lục
Thị trường
Một khu vực hoặc đấu trường, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, trong đó các giao dịch thương mại được thực hiện. Thường được gọi là “thị trường tiền điện tử”, dùng để chỉ các dự án và tiền điện tử tích lũy hoạt động trong ngành.

Market

An area or arena, online or offline, in which commercial dealings are conducted. Usually referred to as the “crypto market,” which refers to the cumulative cryptocurrencies and projects operating within the industry.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts