What Is the Raiden Network?

[QC]

Mục lục

Mạng Raiden

Một giải pháp mở rộng quy mô ngoài chuỗi nhằm cho phép thanh toán gần như tức thì, phí thấp và có thể mở rộng trên chuỗi khối Ethereum, tương tự như Lightning Network được đề xuất của Bitcoin.

Mạng Raiden là gì?

Mạng Raiden là một lớp mở rộng quy mô được xây dựng trên nền tảng của chuỗi khối Ethereum. Nó cho phép người dùng bắt đầu các giao dịch nhanh chóng và chi phí thấp. Mạng tương tác với các mã thông báo được xây dựng bằng tiêu chuẩn ERC-20 của Ethereum. Nói cách khác, nó tương tự như Bitcoin’s Lightning Network. Raiden hoạt động khác với chuỗi chính của nó vì nó không yêu cầu sự đồng thuận toàn cầu.

Tuy nhiên, để bảo toàn tính toàn vẹn của các giao dịch, Raiden hỗ trợ chuyển mã thông báo bằng cách sử dụng chữ ký số và khóa băm. Được gọi là bằng chứng số dư, loại trao đổi mã thông báo này sử dụng các kênh thanh toán. Các kênh này cho phép Raiden tạo điều kiện chuyển giao hai chiều giữa hai người tham gia mà không cần sự can thiệp của blockchain cơ bản.

Lưu ý rằng các bằng chứng về số dư trên Mạng Raiden được giám sát bởi chuỗi chính và chúng hoạt động như các hợp đồng ràng buộc. Ngoài các kênh thanh toán hai chiều, Mạng Raiden được đặc trưng bởi sự hiện diện của việc chuyển và định tuyến qua trung gian.

Việc chuyển giao đã dàn xếp xảy ra khi quá trình chuyển mã thông báo giữa hai người tham gia được thực hiện thông qua những người dùng khác. Điều này xảy ra khi không có kênh ngang hàng mở. Mặt khác, định tuyến có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao qua trung gian qua nhiều nút.

Đọc thêm:  What Is a Short?

Là một giải pháp mở rộng quy mô ngoài chuỗi hoặc lớp hai cho Ethereum, Mạng Raiden làm cho việc chuyển một lượng nhỏ mã thông báo dựa trên ERC20 trở nên khả thi về mặt kinh tế. Điều này có thể thực hiện được bằng cách loại bỏ phí giao dịch cao phát sinh khi tương tác trực tiếp với chuỗi khối Ethereum.

Một ưu điểm khác của Mạng Raiden là tính riêng tư được tăng cường so với khi gửi tiền trên chuỗi. Giao thức có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho việc hoán đổi mã thông báo tức thì, thanh toán vi mô và thanh toán bán lẻ.

Raiden Network

An off-chain scaling solution aiming to enable near-instant, low-fee and scalable payments on the Ethereum blockchain, similar to Bitcoin’s proposed Lightning Network.

What Is the Raiden Network?

The Raiden Network is a scaling layer built on top of the Ethereum blockchain. It allows users to initiate fast and low-cost transactions. The network interacts with tokens built using Ethereum’s ERC-20 standards. In other words, it is similar to Bitcoin’s Lightning Network. Raiden differs in operation from its main chain because it doesn’t require global consensus.

However, to preserve the integrity of transactions, Raiden powers token transfers using digital signatures and hash-locks. Referred to as balance proofs, this type of token exchange uses payment channels. These channels allow Raiden to facilitate bidirectional transfer between two participants without the intervention of the underlying blockchain.

Note that balance proofs on the Raiden Network are monitored by the main chain, and they act as binding contracts. Apart from bi-directional payment channels, the Raiden Network is characterized by the presence of mediated transfers and routing.

Mediated transfers happen when a token transfer between two participants goes through other users. This occurs when there’s no open peer-to-peer channel. Routing, on the other hand, is responsible for facilitating mediated transfers through multiple nodes.

Đọc thêm:  What Is a Private Key/Secret Key?

Being an off-chain or layer two scaling solution for Ethereum, the Raiden Network makes it economically feasible to transfer small amounts of ERC20-based tokens. This is made possible by removing the high transaction fees incurred when directly interacting with the Ethereum blockchain.

Another advantage of the Raiden Network is its increased privacy compared to when sending coins on-chain. The protocol can be used to facilitate instant token swaps, micropayments, and retail payments.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts