What Is the Silk Road?

[QC]

Mục lục
Con đường Tơ Lụa
Một thị trường chợ đen trực tuyến tồn tại trên dark web, hiện đã bị FBI đóng cửa. Nó đã chấp nhận bitcoin cho các giao dịch.

Silk Road

An online black market that existed on the dark web, now shut down by the FBI. It had accepted bitcoins for transactions.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts