What Is This Is Gentlemen?

[QC]

Mục lục
Đây là quý ông
Ban đầu là một lỗi khi viết đầy đủ “Đây là nó, các quý ông”. Nó bây giờ được sử dụng như một phần giới thiệu cho một tin tốt.

This Is Gentlemen

Originally an error in writing the full “This is it, gentlemen”. It is now used as an introduction for good news.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts