What Is Tor?

[QC]

Mục lục
Tor
Tor là phần mềm miễn phí cho phép giao tiếp ẩn danh. Tên này có nguồn gốc từ từ viết tắt của tên dự án phần mềm ban đầu “Bộ định tuyến Onion.” Nó bao gồm một mạng lưới các rơ le tình nguyện để che giấu vị trí và cách sử dụng của người dùng.

Tor

Tor is free software for enabling anonymous communication. The name is derived from an acronym for the original software project name “The Onion Router.” It consists of a network of volunteer relays to conceal users’ location and usage.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts