What Is Trustless?

[QC]

Mục lục
Đáng tin cậy
Một thuộc tính của blockchain, nơi không người tham gia nào cần phải tin tưởng bất kỳ người tham gia nào khác để các giao dịch được thực thi như dự định.

Trustless

A property of the blockchain, where no participant needs to trust any other participant for transactions to be enforced as intended.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts