What Is Turing-Complete?

[QC]

Mục lục
Turing-Complete
Turing-complete đề cập đến khả năng của một máy để thực hiện các phép tính mà bất kỳ máy tính lập trình nào khác có thể thực hiện được. Một ví dụ về điều này là Máy ảo Ethereum (EVM).

Turing-Complete

Turing-complete refers to the ability of a machine to perform calculations that any other programmable computer is capable of. An example of this is the Ethereum Virtual Machine (EVM).

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts