What Is UTC Time?

[QC]

Mục lục
Giờ UTC
Giờ phối hợp quốc tế. Đây là tiêu chuẩn thời gian chính mà thế giới quy định đồng hồ và thời gian, được sử dụng đồng hồ nguyên tử có độ chính xác cao kết hợp với chuyển động quay của Trái đất.

UTC Time

Coordinated Universal Time. It is the primary time standard by which the world regulates clocks and time, kept using highly precise atomic clocks combined with the Earth’s rotation.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts