Mục lục

What Is Virgin Bitcoin?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

[QC]

Bitcoin nguyên chất
Một bitcoin chưa bao giờ được tiêu.

Virgin Bitcoin

A bitcoin that has never been spent.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on reddit

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts