What Is Volatility?

[QC]

Mục lục
Biến động
Một thước đo thống kê về sự phân tán của lợi nhuận, được đo lường bằng cách sử dụng độ lệch chuẩn hoặc phương sai giữa các khoản lợi nhuận từ cùng chỉ số thị trường hoặc chứng khoán đó.

Volatility

A statistical measure of dispersion of returns, measured by using the standard deviation or variance between returns from that same security or market index.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts