What Is Volume?

[QC]

Mục lục
Âm lượng
Số lượng tiền điện tử đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 24 giờ qua hoặc hơn. Khối lượng có thể hiển thị hướng và chuyển động của tiền điện tử cũng như dự đoán về giá trong tương lai và nhu cầu của nó.

Volume

The amount of cryptocurrency that has been traded during a certain period of time, such as the last 24 hours or more. Volume can show the direction and movement of the cryptocurrency as well as a prediction of future price and its demand.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts