What Is Yield Farming?

[QC]

Mục lục

Nuôi trồng năng suất

Nuôi lợi nhuận liên quan đến việc kiếm lãi bằng cách đầu tư tiền điện tử vào các thị trường tài chính phi tập trung.

Canh tác năng suất là gì?

Nuôi lợi nhuận là một thuật ngữ rộng – và ở dạng đơn giản nhất, nó liên quan đến việc cố gắng thu được lợi nhuận lớn nhất có thể từ tiền điện tử.

Điều này có thể liên quan đến việc kiếm lãi bằng cách cho người khác vay tài sản kỹ thuật số hoặc khóa tiền điện tử trong nhóm thanh khoản. Một số giao thức tài chính phi tập trung cũng phát hành mã thông báo quản trị như một phần thưởng cho những người tham gia – và những tài sản này đã trở thành đối tượng của đầu cơ hoang dã.

Những người nông dân năng suất tính toán lợi nhuận ước tính của họ bằng cách sử dụng số liệu phần trăm năng suất hàng năm, vì APY có tính đến lãi kép. Các nhà đầu tư thường sẽ cắt và thay đổi giữa các giao thức DeFi khác nhau để có được thỏa thuận tốt nhất có thể.

Nhưng tất cả những điều này không phải là không có rủi ro. Các giao thức DeFi có thể dễ bị lỗi hợp đồng thông minh và điều này có thể khiến tiền dễ bị tổn thương. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện nhiều thẩm định trước khi tham gia vào cơn sốt này.

Thực tiễn này bùng nổ phổ biến vào mùa hè năm 2020, khi tổng giá trị bị khóa trong các giao thức DeFi tăng đột biến. Một số dự án phổ biến nhất liên quan đến canh tác năng suất vào thời điểm đó bao gồm Compound, Aave, Balancer và Curve.

Đọc thêm:  What Is Escrow?

Yield Farming

Yield farming involves earning interest by investing crypto in decentralized finance markets.

What Is Yield Farming?

Yield farming is a broad term — and in its simplest form, it involves trying to get the biggest return possible from cryptocurrency.

This could involve earning interest by lending digital assets to others, or locking up the crypto in a liquidity pool. Some decentralized finance protocols also issue governance tokens as a reward for participants — and these assets have become subject to wild speculation.

Yield farmers calculate their estimated returns using the annual percentage yield metric, because APY takes compounding into account. Investors will normally chop and change between different DeFi protocols in order to get the best deal possible.

But all of this isn’t without risks. DeFi protocols can be prone to smart contract bugs, and this can leave funds vulnerable. Because of that, it’s crucial to perform plenty of due diligence before getting involved in this craze.

This practice exploded in popularity in the summer of 2020, when the total value locked in DeFi protocols surged. Some of the most popular projects involved in yield farming at the time included Compound, Aave, Balancer and Curve.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết mới nhất từ VNEconomics Academy

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Đăng ký nhận bài viết và khóa học miễn phí​

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Products
Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts