Who Is Satoshi Nakamoto?

[QC]

Mục lục
Satoshi Nakamoto
Cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã tạo ra Bitcoin. Danh tính của Satoshi Nakamoto chưa bao giờ được xác nhận.

Satoshi Nakamoto

The individual or group of individuals that created Bitcoin. The identity of Satoshi Nakamoto has never been confirmed.

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

- Quảng cáo -

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts