Giới thiệu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008)

Thầy Thọ có rất nhiều bài nghiên cứu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, được đăng trên tạp chí uy tín trên thế giới cũng như Việt Nam. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một trong những nghiên cứu của thầy đó là “Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, nhạy cảm văn hóa và ý định mua hàng nội – bằng chứng ở Việt Nam”

ý định mua hàng nội

Giới thiệu mô hình nghiên cứu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008).

Các bạn học kinh tế thì không thể không biết đến thầy Nguyễn Đình Thọ qua sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh” (2013) của thầy.

ý định mua hàng nội
Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh – Nguyễn Đình Thọ (2013)

Thầy Thọ cũng chính là người tiên phong, đưa phương pháp nghiên cứu vào các bài luận văn, luận án của chúng ta. Và từ đây chúng ta bắt đầu có luận văn 3 chươngluận văn 5 chương.

Thầy Thọ có rất nhiều bài nghiên cứu cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, được đăng trên tạp chí uy tín trên thế giới cũng như Việt Nam. Ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một trong những nghiên cứu của thầy đó là “Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng, nhạy cảm văn hóa và ý định mua hàng nội – bằng chứng ở Việt Nam”

Mô hình lý thuyết ban đầu như sau:

ý định mua hàng nội
Mô hình lý thuyết trước khi kiểm định

Trong đó có 2 biến độc lập quan trọng là:

Consumer Ethnocentrism (chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng) được định nghĩa là: những niềm tin được nắm giữ bởi người tiêu dùng về sự thích hợp, thậm chí đạo đức của việc mua hàng ngoại (Shimp and Sharma, 1987, trang 280)[1]

Cultural Sensitivity (nhạy cảm văn hóa) được hiểu là mỗi cá nhân trong xã hội có những trải nghiệm và thái độ hướng theo giá trị và các chuẩn mực của những khác biệt văn hóa với chính họ. Nếu các thành viên của một nền văn hóa có có hội để được thể hiện những gì thuộc về cá nhân tới những nền văn hóa khác, sự thành kiến của họ chống lại sự khác biệt của nền văn hóa của họ về những văn hóa đó được giảm bớt (Sharma và cộng sự, 1995)[2]

Biến phụ thuộc là Ý định mua hàng nội, biến trung gian là Đánh giá hàng nội, biến điều tiết là biến nhân khẩu học và loại sản phẩm.

Các giả thuyết được thể hiện trong mô hình, dấu (+) thể hiện mối quan hệ đồng biến, dấu (-) thể hiện mối quan hệ  nghịch biến.

Về đo lường cái khái niệm trong mô hình thì tác giả sử dụng các thang đo sau:

Cultural sensitivity (CSE) -Nhạy cảm văn hóa
v1. I enjoy participating in cultural events of people whose cultures differ with Vietna-
mese culture
v2. I believe that the influence of foreign cultures doesn’t threaten Vietnamese culture (d)
v3. In my opinion, people coming from different cultures should not isolate themselves from each other
v4. In my opinion, people in this world are basically the same
v5. I enjoy studying other cultures that differ from my own culture

Consumer ethnocentrism (CET) – Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng
v6. Buying imported products is not a correct activity for Vietnamese (d)
v7. Buying imported products causes Vietnamese people to lose jobs
v8. True Vietnamese should always buy products made in Vietnam
v9. Buying imported products helps foreign nations get rich
v10. Buying imported products damages local businesses

Imported product judgment (IPJ) – Đánh giá hàng ngoại
v11. Imported motorbikes have higher quality than those made in Vietnam
v12. Production technology employed to produce imported motorbikes is more advanced than that employed to produce motorbikes in Vietnam
v13. Imported motorbikes are more reliable than those made in Vietnam
v14. Imported motorbikes are better value for money than those made in Vietnam

Intention to purchase local products (LPI) – Ý định mua hàng nội
v15. If buying a motorbike, I will not buy an imported one
v16. I always buymotorbikesmade in Vietnam
v17. I only buy imported motorbikes when local products are not available

Về phương pháp nghiên cứu tác giả dùng: Conbach alpha, CFA và SEM.

Kết quả nghiên cứu cho thấy H1, H2, H3, H4 được hỗ trợ, H5 không hỗ trợ.


[1]Shimp TA, Sharma S. 1987. Consumer ethnocentrism: construction and validation of the CETSCALE. Journal of Marketing Research 24(August): 280–289.

[2]Sharma S, Shimp TA, Shin J. 1995. Consumer ethnocentrism: a test of antecedents and moderators. Journal of the Academy of Marketing Science 23(1): 26–37.


John T. Roger

Bạn nào hứng thú với mô hình này và cần bài báo thì comment địa chỉ mail, mình sẽ gửi cho nhé!!!

Author: John T. Roger

Yêu thiên nhiên, yêu cuộc đời. Cố gắng đem lại niềm vui cho bản thân và giá trị cho người khác.

4 thoughts on “Giới thiệu: Mô hình nghiên cứu “Ý định mua hàng nội” của Nguyễn Đình Thọ (2008)”

Leave a Reply