Cardano-catalyst-project

Chuyên trang Catalyst Project

Proposers

Người đề xuất (Proposers) là người gửi đề xuất đến Cardano Project Catalyst để được nhận tiền tài trợ. Họ có sự hiểu biết về một vấn đề và ý tưởng về cách giải quyết nó. Những người đề xuất là những người có ý tưởng, những người nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn, xác định nhu cầu, tìm cách lấp đầy những khoảng trống. Họ là những người biết nhìn xa trông rộng. Đề xuất là cách để truyền đạt ý tưởng đến cộng đồng

Voters

Một cử tri (Voters) là người nắm giữ đồng coin ADA và tích cực tham gia vào việc quản lý của Cardano Project Catalyst. Họ là người quyết định cuối cùng về hướng đi của dự án. Người đánh giá đề xuất và bỏ phiếu tán thành hoặc bỏ phiếu phản đối các đề xuất mà họ muốn hoặc không thích hoặc thấy không thực hiện được. Họ là những người quản lý Cardano và bằng cách bỏ phiếu, họ đã đưa Cardano đến gần hơn với tầm nhìn của nó.

Community Advisor

Cố vấn Cộng đồng (CA) là một thành viên cộng đồng tham gia vào việc đảm bảo chất lượng của các đề xuất. Họ có nhiệm vụ xem xét các đề xuất được gửi đến với một số vốn nhất định và cung cấp thông tin có chất lượng cho cử tri và người đề xuất. Hơn nữa, cố vấn cộng đồng là bất kỳ ai tham gia vào cộng đồng để phát triển, hỗ trợ, tư vấn, cải thiện… chất xúc tác của dự án.

Catalyst là một loạt các thử nghiệm nhằm tạo ra các cấp độ đổi mới cao nhất của cộng đồng. Catalyst đang mang lại quản trị trên chuỗi cho chuỗi khối Cardano bằng cách cho phép cộng đồng tự xác định các ưu tiên để tăng trưởng. Nó cũng cho phép người tham gia triển khai tài trợ cho các đề xuất giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội nảy sinh trong vòng đời của Cardano. Để thực hiện điều này, Dự án Catalyst được chia thành một loạt quỹ được triển khai 12 tuần một lần. Các quỹ này sẽ hợp pháp ý tưởng dưới hình thức đề xuất từ những người tham gia. Mỗi đề xuất sẽ tập trung vào một thách thức do nhóm Project Catalyst hoặc cộng đồng Project Catalyst đưa ra. Sau đó, các đề xuất sẽ trải qua quá trình sàng lọc cộng đồng, nơi chúng được kiểm tra tính khả thi, khả năng kiểm toán và tác động bởi một nhóm cố vấn cộng đồng được khuyến khích. Sau khi các đề xuất đã được hoàn thiện, chúng sẽ được cộng đồng bỏ phiếu và quỹ sẽ được phân phối dưới hình thức phụ trợ cho các dự án chiến thắng. Mỗi giai đoạn của quá trình này được mô tả chi tiết hơn trong toàn bộ tài liệu này.

Quỹ Catalyst (Catalyst Fund) Là Gì

Catalyst Fund là ngân khố/kho bạc của nền tảng Cardano.

Cơ chế của Cardano cho phép trích từ phí giao dịch ra 20% để đưa vào quỹ Catalyst, cứ mỗi 5 ngày, quỹ này lại tăng thêm 7 triệu ADA. Giá trị của quỹ vào 10/2021 là 570 triệu ada tương đương khoảng 1.7 tỷ USD.

Nguồn vốn của quỹ nhằm hỗ trợ cho các dự án phát triển trên nền tảng Cardano. Đây là một cơ chế rất hay nhằm khuyến khích các ý tưởng Dapps/Defi có được nguồn vốn để thực thi.

Đây là nguồn ngân sách phát triển rất dồi dào mà chưa có nền tảng nào có được như vậy.

Tại sao nên tham gia Project Catalyst?

Project Catalyst có thể tài trợ cho các dự án từ khắp nơi trên thế giới. Bạn sẽ làm quen với một cộng đồng toàn cầu những người có chung tầm nhìn: Bạn có thể muốn tham gia Project Catalyst vì bạn là:

• Tìm cách mang những ý tưởng mới vào cuộc sống và giúp cho tương lai của các nền tảng phi tập trung
• Muốn tìm hiểu về tất cả các ý tưởng và dự án mới đang được tài trợ hoặc về tiến trình của quản trị phi tập trung
• Quan tâm đến việc giúp tạo ra một trong những hệ thống quản trị phi tập trung lớn nhất • Mong muốn được khen thưởng vì sự tham gia của bạn trong việc phát triển hệ sinh thái Cardano thông qua việc tạo đề xuất, bỏ phiếu hoặc giúp đỡ với tư cách là cố vấn cộng đồng
• Muốn trở thành một phần của lực lượng đổi mới đột phá đang không ngừng phát triển

Ai có thể tham gia Project Catalyst?

Mọi người từ mọi nền tảng đều có thể tham gia với Project Catalyst. Project Catalyst dành cho bất kỳ ai, cho dù bạn có phải là người nắm giữ Ada hay không, một người chuyên nghiệp muốn đóng góp hay chỉ muốn quan sát và tìm hiểu về những gì đang diễn ra. Chỉ cần đi đếnCardano Ideascalevà xem xét các vòng tài trợ gần đây và cũng kiểm tra các giai đoạn và giai đoạn trong Project Catalyst để xem điều gì sẽ xảy ra trong mỗi vòng tài trợ.

Làm cách nào có thể tham gia và cập nhật thông tin về Project Catalyst?

Bạn có thể đăng ký trên Cardano Ideascale để xem tất cả các đề xuất hiện tại từ mỗi thách thức trong mỗi vòng tài trợ. Để biết thông tin cập nhật hàng tuần về Project Catalyst, bạn có thể xem thị trấn trên Youtube hoặc Crowdcast. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn có thể xem tất cả các nguồn tin tức hoặc kết nối với Cộng đồng qua Telegram.

Decentralized Autonomous Organization - tổ chức tự trị phi tập trung

Cộng đồng nắm giữ nguồn vốn của quỹ

Trong tương lai, khi kỷ nguyên Voltaire hoàn thiện, nguồn vốn của quỹ Catalyst sẽ do cộng đồng nắm giữ và quyết định chi tiêu.

Cộng đồng vote để cấp vốn cho dự án

Các ý tưởng, dự án thực hiện trên Cardano đều có thể xin cấp vốn từ quỹ Catalyst. Cộng đồng sẽ đánh giá tính khả thi và chất lượng của dự án để vote cấp vốn.

Ai cũng có thể tham gia bỏ phiếu

Quy trình vote dân chủ, các thành viên nắm giữ trên 500 ada có thể tham gia quá trình bỏ phiếu cho các dự án, hoặc các đề xuất.

Bỏ phiếu phi tập trung

Việc bỏ phiếu được thực hiện phi tập trung, người dùng bỏ phiếu thông qua ứng dụng ví lưu trữ ADA và Catalyst voting app.

Chúng tôi mong muốn mang Catalyst đến rộng rãi hơn cho người Việt

Khởi nghiệp cùng Catalyst dễ hơn bạn nghĩ?

Nội dung:
1. Catalyst là gì? Tiền ở đâu cấp vốn?
2. Quy trình của một vòng cấp vốn?
3. Làm sao để tham gia, bắt đầu từ đâu?
4. Cấu trúc 1 đề xuất ý tưởng?
5. Gợi ý một vài ý tưởng có thể làm ngay.

Catalyst là gì? Cơ hội nghề nghiệp nào cho bạn?

Xem hết video bạn sẽ hiểu Catalyst là gì? và cơ hội nào cho bạn? Bạn có thể tham gia với các vai trò, đóng góp được những gì trên nền tảng DAO này.

Viết một dự án tốt như thế nào để được Catalyst cấp vốn?

Bạn sẽ hiểu các kỹ thuật chúng tôi đã sử dụng để dự án trên Catalyst được cấp vốn. Thông tin cụ thể được chia sẻ chi tiết trong video này Các tài liệu bổ sung gồm có:

Link download slide: https://bit.ly/catalystvn-02

Link dự án Catalyst School: https://cardano.ideascale.com/c/idea/367842 

Các dự án của Việt Nam được tài trợ cấp vốn từ Catalyst

Defi

Smart Contract

Media