What is a crypto “address”?

[QC]

Mục lục

Địa chỉ

Một nơi mà tiền điện tử có thể được gửi đến và đi, dưới dạng một chuỗi các chữ cái và số.

“Địa chỉ” tiền điện tử là gì?

Địa chỉ tiền điện tử là một chuỗi ký tự đại diện cho một ví có thể gửi và nhận tiền điện tử. Nó giống như một địa chỉ, email hoặc trang web trong đời thực. Mọi địa chỉ là duy nhất và biểu thị vị trí của ví trên blockchain.

Hầu hết các địa chỉ blockchain đều khó đọc đối với con người, vì chúng có dạng chuỗi dài các chữ cái và số ngẫu nhiên. Tuy nhiên, chúng đều là duy nhất, không gây ra vấn đề gì cho mạng máy tính.

Địa chỉ chuỗi khối là công khai và bạn có thể sử dụng trình khám phá chuỗi khối để xem các giao dịch ra vào một địa chỉ. Bạn cũng có thể xem số lượng nội dung mà địa chỉ có. Ngoại lệ duy nhất là các blockchain dựa trên quyền riêng tư (ví dụ: Monero và Grin).

Mặc dù các địa chỉ là công khai, hầu hết các địa chỉ đều ẩn danh (hay đúng hơn là bút danh) vì người sở hữu địa chỉ thường không gắn tên thật của họ với nó. Tuy nhiên, có những trường hợp mà địa chỉ và người hoặc tổ chức đứng sau chúng được biết: trường hợp này thường xảy ra đối với các chủ sở hữu hoặc người sáng lập dự án trao đổi và mã thông báo.

Address

A place where cryptocurrency can be sent to and from, in the form of a string of letters and numbers.

What is a crypto “address”?

A crypto address is a string of characters that represents a wallet that can send and receive cryptocurrency. It is akin to a real-life address, email or website. Every address is unique and denotes the location of a wallet on the blockchain.

Đọc thêm:  What Is FOMO?

Most blockchain addresses are difficult for humans to read, as they take the form of long random strings of letters and numbers. However, they are all unique, which poses no problems for computer networks.

Blockchain addresses are public and you can utilize a blockchain explorer to see the transactions in and out of an address. You can also see the amount of assets that the address has. The only exception are the privacy-based blockchains (eg. Monero and Grin).

Even though the addresses are public, most of the addresses are anonymous (or rather, pseudonymous) as the person owning the address does not usually have their real name associated with it. However, there are cases where addresses and the person or entity behind them is known: this is usually the case for exchanges and token project owners or founders.

 

Tìm kiếm thêm nhiều thông tin hữu ích khác trên VNEconomics

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VNEconomics là một dự án với mục đích chia sẻ những tri thức hữu ích về Kinh tế – Nghiên cứu khoa học và Công nghệ, đặc biệt là những kiến thức về Blockchaintiền mã hóa (một lĩnh vực rất mới mẻ) tới đối tượng là các bạn sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu và những cá nhân khác quan tâm tới những lĩnh vực này.

👉Tham gia cộng đồng của VNEconomics tại:
Website: https://vneconomics.com/
Facebook: https://www.facebook.com/vneconomics/
Telegram: https://t.me/BlockchainDEco
Linked In: https://www.linkedin.com/company/vneconomics/
Twitter: https://twitter.com/ThanhTung78

- Quảng cáo -

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kết nối với VNEconomics

Danh mục đầu tư của VNEs

Danh mục sản phẩm

Những nội dung hữu ích ngành Blockchain & Tiền mã hóa
Recent Posts