eMarketing: Cẩm nang cho nhà tiếp thị bước vào thế giới số (free download)

Tôi tự hào về quyển sách eMarketing này bởi vì nó là một sản phẩm xuất sắc mà lại còn miễn phí. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích quyển sách này và ghi nhớ nó, điều quan trọng nhất mà bất kỳ người nào có thể làm là dạy, thậm chí nếu như bạn không phải là một giáo viên. Chia sẻ kiến thức của bạn để biến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nhé!

Link tải sách tại: https://drive.google.com/file/d/1W8OBogu0RrIPrr8IfjUD5XXL7hn5PrUF/view?usp=sharing